هرنی دیسک گردن

هرنی دیسک گردن

 

مشخصه بیماری در ناحیه گردن 7 مهره و 5 دیسک بین مهره ای وجود دارد. دیسک بین مهره ای ممکن است در اثر فشارهای غیر معمول, ضربه های مکرر, تصادف, سقوط و علل متعدد دیگر دچار تخریب شده و تغییراتی در دیسک بین مهره ای ایجاد کند و فعالیت طبیعی آنرا مختل کرده و باعث جابجایی و بعضی اوقات پارگی دیسک گردن شود و با این دیسک غیر طبیعی باعث فشار روی ریشه های عصبی می شود که باعث درد در شانه و دست و اختلال حسی و گاهی بی حسی در دست می شود .در صورتی که دیسک در قسمت مرکزی جابجا شود باعث فشار روی نخاع و علائم نخاعی می شود که اصطلاحاً میلوپاتی گفته می شود. هرنی دیسک بین مهره های C5-C6 و C6-C7 شایع تر هستند.

روش درمان بیماری وجود درد به تنهایی معمولا با درمان طبی , استفاده از گردن بند طبی , فیزیوتراپی و استراحت بهبود می یابد ولی اگر درد دست مقاوم به درمان طبی باشد و یا علائم اختلال حرکتی ایجاد کند و یا علائم میلوپاتی و فشار روی نخاع ظاهر شود عمل جراحی نیاز دارد