چهره ماندگار سازمان تامین اجتماعی
 

 

 همزمان با شصتمین سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی از 60 نفر از چهره‌های ماندگار این سازمان با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

 

اسامی 60چهره ماندگار سازمان تامین اجتماعی که در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس این سازمان مورد تقدیر قرار گرفتند به این شرح است:
 
1- مهندس محسن خلیلی عراقی
2- ابراهیم دربانیان
3- ابوتراب فیضی
4- دکتر سید علی ابطحی
5- دکتر ناصر سیم‌فروش
6- دکتر منوچهر مشتاقی
7- دکتر مسعود شیروانی
8- صمدالله فیروزی

9- علیرضا صابر

10- محمدرضا رضوی

11- دکتر محمدعلی جوادی

12- ناصر یوسفی‌زاده

 
1392/05/08 : تاریخ  
: دانلود
   
بیماری ها      
   
لینک ها